Hvem står bag

BEMÆRK: Psykologpostkassen har desværre lige nu ikke ressourcer til at besvare flere henvendelser. Det er derfor ikke muligt at skrive til os. Vi opfordrer dig til i stedet at søge inspiration og hjælp i de mange indlæg skrevet gennem årene (se arkivet).

Holdet bag psykologpostkassen

Hans Ole Nielsen

Psykolog Hans Ole

Redigerer brevkasserne: Parforhold og krise, Personlige kriser, og Andet sammen med cand.phil. og psykoterapeut Ulla Odgaard Nielsen

Ole er uddannet folkeskolelærer og cand. psych. (1963). Diplomeret af Dansk Psykologforening som specialist i psykoterapi og supervision og har freudiansk og jungiansk efteruddannelse som psykoanalytiker. Medlem af det internationale selskab for analytisk psykologi IAAP. Ole har haft en ledende stilling ved et psykologisk rådgivningscenter og har virket som klinisk psykolog og psykologisk konsulent ved skole- og socialforvaltninger indtil 1996. I dag driver Ole privat praksis som psykolog og psykoanalytiker, hvilken han har gjort i 50 år. Ole er på Psykologpostkassen – sammen med  Ulla Odgaard Nielsen – ansvarlig for postkasserne “Personlige kriser”, “Parforhold” samt “Andet”.

Ulla Odgaard Nielsen
Ulla NielsenRedigerer brevkasserne: Parforhold og krise, Personlige kriser,
og Andet sammen med klinisk psykolog og psykoanalytiker Hans Ole Nielsen

Cand. Phil. i dansk fra AUC Ålborg og afsluttede min kandidatuddannelse fra Københavns Universitet, er uddannet psykoterapeut. Jeg har studeret drømmefortolkning på Jungiansk grundlag og har afholdt kurser i forståelse af drømme. Samt i mange år beskæftiget mig med individuel drømmefortolkning, på især Jungiansk og Freudiansk grundlag.

Har i mange år drevet psykoterapeutisk praksis bl. a. i samarbejde med Hans Ole Nielsen. Har gået i freudiansk baseret psykoanalyse og har studeret jungiansk psykologi og terapi i Danmark og i England og er medstifter af Jungforeningen som er associeret til den danske afdeling af det internationale jungianske selskab (IAAP) og jeg har yderligere i nogle år uddannet mig i gestaltterapi, og har tidligere arbejdet med psykotiske børn på en psykiatrisk afdeling på et hospital.

Simone Rasmussen

Simone (postkassen “Børn og Unge”), er uddannet socialpædagog med speciale inden for mennesker med sociale problemer. Da hun har arbejdet meget i socialpsykiatrien besidder hun derfor en bred viden inden for målgrupperne:

 

-Mennesker med psykiske lidelser

-Misbrug af stoffer, receptmedicin og alkohol

-Stress

-PTSD

Inden sin uddannelse arbejdede Simone på Krisecenter for voldsramte kvinder i 1 ½ år, og har derfor også viden omkring hvad det vil sige at være voldsramt og det at være i personlig krise.

Pelle Larsson (ikke aktiv lige nu)
Pelle LarssonPelle blev uddannet Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi i 2009, men har siden 1985 været uddannet socialpædagog. Som pædagog har Pelle arbejdet med børn og unge såvel som  handicappede. Pelle flyttede til Århus 2009 og har sidenhen arbejdet som bostøtte og mentor i Syddjurs kommune. Pelle har været ansvarlig for postkassen “Børn og unge”.

Michael Rohde Olsen
Specialist i drømme - Michael RohdeMichael har en baggrund som cand.merc. og er bachelor i psykologi. Michaels rolle i Psykologpostkassen er lige nu af mere teknisk karakter – det handler om at hjemmesiden fungerer som den skal. Ved siden af dette er han foredragsholder, forfatter og forsker i (natlige) drømme (se mere her: michaelrohde.dk / michaelrolsen.com).